032677773
0988837866

  • Кошницата ви е празна!

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА НА ПАН СЕРВИЗ ООД

ЗА ДА Е В СИЛА ГАРАНЦИЯТА:

1. При уредите, за които се изисква монтаж и пускане в експлоатация е необходимо монтажът да се извърши от квалифициран техник (в случай, когато уреда не е монтиран от Пан сервиз, трябва да бъде издаден документ удостоверяващ извършените дейности по монтаж), при пълно спазване на инструкциите, предоставени от Производителя или Вносителя. Трудът и частите за извършване на монтажа не са включени в цената на стоката и се заплащат от клиента на сервиза.

2. Задължителен профилактичен технически преглед от оторизиран сервизен техник не по-късно от 12 месеца от датата на закупуване.

3. За уредите работещи с вода (конвектомати, кафе машини и други) задължителен монтаж на указаните в инструкциите филтри / омекотоители за вода.

4. Гаранционната карта трябва да е попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен / сериен номер име и печат на продавача, дата на покупката, подпис на клиента, а за уредите за които се изисква упълномощен монтаж, дата на монтаж, печат и подпис на техника извършил монтажа.

 

ПРИЕМАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ:

1. Рекламации за закупена стока се приемат в най-близкият оторизиран сервиз.

2. При едрогабаритни стоки над 30кг. следва посещение на място от техник след предварителна заявка на посочените телефони.

3. При подаване на рекламация задължително се прилагат и документите, на които се основава претенцията: гаранционна карта и фактура.

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

1. Гаранционният срок е 24 месеца.

2. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка.

3. Ако датата на покупка на стоката не е отразена в документа за покупка, за начало се приема датата на производство на стоката или излизането от склада на Вносителя.

 

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

1. Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание на клиента.

2. Всички аксесоари, адаптери, кабели, предпазители, батерии, консумативи.

3. Всички стъклени или полипропиленови и поликарбонатни кани, купи, аксесоари, стъкло-керамични плотове, стъкла на врати.

 

ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ ОТПАДА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

1. При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на настоящата карта, фабричния или сериен номер на стоката.

2. Когато е правен опит за монтаж, демонтаж, ремонт или модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми.

3. Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт, посочени в упътването на стоката.

4. При причинени повреди от неправилно боравене, предотвратяване, механични повреди, удар, въздействие на температура, влага, котлен камък или други фактори извън допустимите гаранции, прах, растения, животни, инсекти и други.

5. При използване на стоката не по предназначение.

6. Когато не са спазени условията за монтаж или ако стоката не е монтирана от упълномощен сервиз, удостоверено с подпис и печат или квалифициран техник .

7. При повреди в следствие на природни бедствия, пожари, наводнения, токов удар, гръмотевици и др.

 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМ СЪС ЗАКУПЕНАТА ОТ ВАС СТОКА НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

1. Проверете в инструкциите на стоката дали се споменава нещо за Вашият проблем.

2. Свържете се с оторизираният сервиз и се консултирайте за проблема, направете заявка за ремонт, ако е необходимо.

- Ако при диагностика на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, клиентът ще бъде таксуван съобразно извършената услуга по установения ценоразпис на сервиза за извън гаранционно обслужване.

3. Рекламации за не-комплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само в момента на приемане / покупка на стоката.

4. Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други в следствие на дефекта на стоката или престоя в сервиза.

5. По време на престоя на стоката в сервиза, Сервизът и Вносителя не са длъжни да осигуряват оборотно друга стока.

 

При не решени проблеми при сервизирането на изделия , за които " Пан сервиз " ООД е оторизирания сервиз , моля звънете в Централната база в София тел. 02 / 9753 890 или пишете на email: obratna.vraska@panservice-bg.com .

 

ОСНОВНИ СЕРВИЗНИ БАЗИ:

СОФИЯ 1

 / ЦЕНТРАЛНА БАЗА /

БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, МЛАДОСТ 1, БЛ. Г

02  9753890;

0897 996210;

0889 314213

СОФИЯ 2 УЛ. ЦАР СИМЕН 21 02 9832530
СОФИЯ 3 Ж.К. ЛЮЛИН, УЛ.ОРИОН, БЛ.149 02 8250886
ПЛОВДИВ БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 198

032 635936;

032 266160

БУРГАС УЛ. САН СТЕФАНО 2

056 813034;

056 906512

ВАРНА КВ. МЛАДОСТ, УЛ. МЛАДЕЖКА 37 052 503540
ВИДИН УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН, БЛ.7 094 606430
В.ТЪРНОВО УЛ. КРАКОВ 5

062 649811;

062 649810

ПЛЕВЕН БУЛ. РУСЕ 87 064 800148
РУСЕ УЛ. ЦАРИГРАД 13 082 832353
СТАРА ЗАГОРА УЛ. ЦАР КАЛОЯН 29 042 601810
БЛАГОЕВГРАД  УЛ. 3-ТИ МАРТ 40 073 887306
СМОЛЯН УЛ. РОДОПИ 63 0301 62311
ХАСКОВО УЛ. НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА 0897 996286
ШУМЕН БУЛ. ПЛИСКА 6 054 865025
ЯМБОЛ УЛ. ДРАМА 2 046 647034
МОНТАНА УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ 46 096 305727

                                         

ДРУГИ ОФИСИ на Пан Сервиз ООД можете да видите на официалната страница на сервиза: http://www.panservice-bg.com